Brannmaling/lakk

Overflatebehandling

Listverk i alle farger og brannlakk

Brannmaling og brannlakk er en «vanlig» maling/lakk som er tilført spesielle brannhemmende råstoffer for å gi maling og lakk egenskaper som oppfyller branntekniske krav. Bruksområdet Sørlandslisten leverer til, er passiv brannsikring på organisk materiale.

Sørlandslisten kan overflatebehandle for å oppfylle branntekniske overflateegenskaper ihht. B-s1,d0-kravet fremsatt i standard EN 13501-1. Se også vår ytelseserklæring.