Please install Yoast SEO plugin and enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Brannmaling/lakk

Overflatebehandling

Listverk i alle farger og brannlakk

Brannmaling og brannlakk er en «vanlig» maling/lakk som er tilført spesielle brannhemmende råstoffer for å gi maling og lakk egenskaper som oppfyller branntekniske krav. Bruksområdet Sørlandslisten leverer til, er passiv brannsikring på organisk materiale.

Sørlandslisten kan overflatebehandle for å oppfylle branntekniske overflateegenskaper ihht. B-s1,d0-kravet fremsatt i standard EN 13501-1. Se også vår ytelseserklæring.

    Brannhemmende produkter bidrar til å redde liv. Kledning eller innvendige veggpaneler blir sikrere med innovative brannhemmende TEKNOSAFE-produkter. Industriprodusenter drar nytte av klassifiseringer i henhold til internasjonale byggeforskrifter og den omfattende kompetansen til Teknos brannsikkerhetsspesialister.

    Når det er brann, teller hvert sekund. Jo raskere en brann sprer seg i en bygning, desto mindre tid er det til å redde liv. Med god grunn stiller myndighetene i EU og mange andre land høye krav til brannegenskapene til materialer som brukes i byggkonstruksjoner.

    Dette gjelder spesielt for tre. Kledning, tregulv, trapper eller vegg- og takpaneler kan spre brann i en bygning. Brannhemmende overflateprodukter forhindrer at konstruksjonselementer tar fyr og bidrar til å spre brann, i alle fall i en begrenset periode. En tradisjonell løsning er brannhemmende impregneringer basert på salt. De brukes på eksponerte overflater, men den beskyttende effekten kan svekkes over tid etter hvert som forvitring fører til at den brannhemmende ingrediensen forsvinner.

    Teknos er vår samarbeidspartner