fbpx

BREEAM-NOR Dokumentasjon

BREEAM-NOR er et helhetlig miljøsertifiseringssytem for bygg, som måler byggers bærekraftskvaliteter.

Breeam sertifisert

ISO 16000-6, ISO 16000-9, TVOC (HEA02) testet
Våre MDF utforinger og listverk produseres ihht BREEAM/BREAM-Nor standard og er ISO16000-6 og ISO 16000-9, TVOC (HEA02) testet av uavhengig RISE Research Institutes of Sweden AB (sammarbeidspartner med Sintef)

Last ned Test dokumentasjon fra RISE
I tabell 3 side 5 i testrapporten vises svært gode resultater og er langt innenfor Sintef sitt Miljøertifikat

A20
Egendeklarasjonen A20 viser ingen farlige stoffer i MDF, maling og lakk.

Hva er BREEAM/BREEAM-NOR?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

  • Høyere markedsverdi
  • Høyere leieinntekter
  • Større belegg
  • Lavere driftskostnader
  • Økt brukertilfredshet
  • Redusert finansiell risiko

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.