fbpx

BREEAM-NOR Dokumentasjon

BREEAM-NOR er et helhetlig miljøsertifiseringssytem for bygg, som måler byggers bærekraftskvaliteter.

Breeam sertifisert

Våre produkter innenfor utforinger og listverk produseres ihht BREEAM/BREAM-Nor standard og er uavhenging tested. HEA02. Egendeklarasjonen A20 viser ingen farlige stoffer i vår MDF og maling, lakk.

Last ned Test dokumentasjon

Hva er BREEAM/BREEAM-NOR?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

  • Høyere markedsverdi
  • Høyere leieinntekter
  • Større belegg
  • Lavere driftskostnader
  • Økt brukertilfredshet
  • Redusert finansiell risiko

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.