Hva er MDF?

Bærekraftige byggematerialer

Oregon State University:

«LIFE-CYCLE OF MDF IN TERMS OF RESOURCES, EMISSIONS, ENERGY AND CARBON»

 

MDF står for Medium Density Fibreboard og er et plateprodukt laget av bartre, hvor en stor del av råvaren er rester fra annen treproduksjon. MDF har ingen bestemt fiberretning, som OSB og kryssfinèr, slik at den egner seg svært godt til dypfresing.

TREFIBERPLATEN – MDF
For bedre utnyttelse av trestokken og stor tilgang på restvirke fra annen trebearbeidende industri ble trefiberplaten (MDF) utviklet i USA på starten av 1970 tallet. Teknologien fikk raskt fotfeste også i Europa og resten av verden fordi enorme trerester fikk et nytt liv/kretsløp.

MDF er ekstremt allsidig og kan bearbeides og etterbehandles til høy standard. Som et resultat har MDF erstattet massivt tømmer som et billig alternativ i et bredt spekter av produkt anvendelser på tvers av industrien.

Grunnet sine unike og homogene egenskaper (lite bevegelse) er platen velegnet for bearbeidelse (høvling, profilering og kutting) og overflatebehandling. Den har kalibrert tykkelse, sprekker eller vrir seg ikke og har i tillegg en jevn og hard overflate. Den fliser heller ikke på endekanter siden trefibrene er små og presses sammen uten bestemt fiberretning. Dette gjør platen svært forutsigbar og enkel å jobbe med, dette skaper lite avkapp og restmateriale i en eventuell produksjon.

MDF brukes derfor i stort omfang til listverk og utforinger, møbelproduksjon, bad og kjøkkeninnredninger samt døreproduksjoner. MDF-plater benyttes også mye til tak og veggpaneler som malte, finèrte eller folierte produkter.

MDF leveres i dag i mange kvaliteter: Standard, fuktbestandig, Tricoya Extreme (50 års råtegaranti), brannhemmende eller gjennomfarget.

Alle produsenter av MDF i EU har PEFC (Garantert bærekraftig tre) og FSC sertifisering.

KONSTRUERT TRE
Konstruert tre, også kalt massivtømmer, inkluderer en rekke treprodukter som produseres ved å binde eller feste tråder, trebiter eller trefiber sammen med et bindemiddel (helst miljøvennlig). Dette inkluderer laminerte og fingerskjøtte produkter som hobbyplater, listverk og utforing i furu eller krysslimte plater som kryssfinèr. I tillegg kommer trefiberprodukter som MDF, sponplater og OSB plater.

MEN, TREFIBERPLATEN MDF INNEHOLDER UREA FORMALDEHYD?
Hva er urea formaldehyd og hvor kommer disse stoffene fra?

Det har i mange år blitt stilt spørsmålstegn ved trefiberplatens miljøvennlighet og kvalitet. MDF inneholder begrensende mengder med formaldehyd som er en type sukkerart som dannes i naturen ved forbrenning av organisk materiale. Mennesker forbrenner 50-60 mg formaldehyd hver dag. Epler og gulrøtter inneholder bundet formaldehyd ca. 2 mg/100g.

Tørre furuplanker inneholder formaldehyd tilsvarende ca. 2-5 mg/100g. I uteluften finnes gjennomsnittlig 5-10g/m3 luft, noe høyere nær industri og trafikkforurensing. Imidlertid antas fritt formaldehyd i MDF produsert i EU på nivå E1 (formaldehyd klasse) å være ubetydelig.

Urea dannes ved nedbrytingen av proteiner gjennom ureasyklusen, som foregår i leveren. I denne prosessen forbinder to aminogrupper med et molekyl karbondioksid til urea. Urea skilles ut gjennom nyrene og utgjør storparten av avfallsstoffene i urinen.

Alle trefiberplater (MDF) med E1 merking har lavt formaldehyd avgassing. Tricoya Ekstrem MDF: Frigitt formaldehyd mindre en 1.0mg/100g ved bruk av testmetode NS-En 120.

TRESTØV OG LUFTVEISPROBLEMER
Generelt kan alt trestøv forårsake luftveisproblemer som blant annet astma. Forskning i England viser at snekkere er fire ganger mer utsatt for astma sammenlignet med andre britiske arbeidere. Trestøv fra hardved kan i tillegg forårsake kreft spesielt i nesen. Derfor anbefales det alltid å bruke avsug ved kutting av MDF.

I Europa/USA og Canada produseres det meste av MDF i softwood (bartre).

ET FRYNSETE RYKTE
Dessverre har byggevarene i Norge frontet produktet «standard» MDF-kvalitet til bruk som utforinger og listverk til dører og vinduer. Ikke fordi dette er et bra produkt, men fordi det er billig.

Dette har resultert i et nokså frynsete rykte. En typisk skade er oppsvelling av MDF i vinduskarmen når vinduet har stått åpent og regnvann har trukket inn i utforingen. Overvanning av blomsterpotter har også ført til mange skader. Listverk og utforinger på dører til våtrom har vært utsatt for skader grunnet vann som flyter utover gulvet fordi slukene er tette eller gulvet har feil fall. Derfor anbefaler Sørlandslisten kun fuktbestandig MDF/Tricoya Extreme MDF til listverk og utforinger.

HVA ER FUKTBESTANDIG MDF?
Fuktbestandig MDF inneholder mer voks enn standard MDF som gir større motstand mot fuktopptak.

HVORFOR ANBEFALER SØRLANDSLISTEN FUKTBESTANDIG MDF

 • Formstabil og homogen (lite bevegelse).
 • Sprekker ikke og fliser ikke.
 • Robust mot slag grunnet hard overflate. Dette gir et penere produkt over tid.
 • Har kalibrert overflate. Lik tykkelse gir alltid penere sammenføyninger.
 • Penere overflatefinish.
 • Riktig kvalitet gir robusthet mot vannskader. Garantert over 50 års levetid ved riktig montering
 • Enkleste produkt i markedet for videre bearbeiding (skjæring, profilhøvling).
 • Enkelt å overflatebehandle. Furu har oftest behov for sparkling av sårskader (sprekkskader etter fingerskjøt/laminering). Mye manuelt arbeid er grunnen til at overflatebehandlede furuprodukter til bruk som listverk og utforinger o.l. nesten utelukkende blir importert til Norge.
 •  Vrir og kuver ikke ved overflatebehandling på kun en side som igjen gir pene sammenføyninger. På furu vil undersiden som ikke er tilført maling suge fuktighet som fører til kuving av produktet.
 • Minst etterarbeid over tid ved riktig montering, grunnet formstabilitet.
 • Mindre svinn og avkapp ved prekutt avlistverk og utforinger i MDF kontra furugrunnet skader i overflaten.
 • Raskere montering enn alle andre sammenlignbare produkter.
 • OVERLEGEN på pris
 • Karbonlagring: Det er få bygningsprodukter som kan likestilles med MDF i forhold til karbonlagring pr. m3.
 • Resirkulering ved kverning: Bruker restvirke (treflis) fra annen treindustri i tillegg til skjeve, knekte og syke stokker, barkebillestokker, bakhun (den ytterste skalken på stokken) m.m.

 KARBONLAGRING
Det er få bygningsprodukter i dag som lagrer mer karbon enn trefiberplaten MDF. Platen lagrer netto 1050 kg. karbon pr. m3. Dette tilsvarer en kjørelengde på ca. 8000 km. for en gjennomsnittlig Europeisk bil. Til sammenligning lagrer furu 810 kg. karbon pr. m3.

For mer info les: «Livssyklus til MDF i forhold til ressursforbruk, avgassing, energi og Co2», utarbeidet av University of Oregon Department of Wood Science and Engineering.

Tricoya Extreme MDF
Tricoya Extreme MDF anbefales i våte omgivelser  interiør/exteriør og har en råtegaranti på 50 år. Anbefales  eksempelvis på våtrom, badeland, badstu og industri.  Tricoya Extreme MDF er også Svanemerket.

Gjennomfarget MDF (Valchromat)
Gjennomfarget MDF brukes til fenderlister, dekor og spesiallister og utforinger der kunden har spesielle krav til slitestyrke uten fargetap eller spesielle interiørdesign.

MDF i klasse E1 eller bedre, som Sørlandslisten benytter, er et miljøvennlig, fornybart produkt, som i stor grad produseres av rester fra annen produksjon. Vår fuktbestandige og vannfaste MDF er også Svanemerket, slik at du kan være trygg på at produktene ikke har en negativ påvirkning på miljøet.

Se forskningsrapport fra Oregon State University.  Department of Wood Science and Engineering. «LIFE-CYCLE OF MDF IN TERMS OF RESOURCES, EMISSIONS, ENERGY AND CARBON»