Garanti og reklamasjonsrett

5 års produktgaranti på listverk og utforinger i fuktbestandig MDF, furu og eik.

Last ned dokumentet her

 

GARANTI
OG
REKLAMASJONSRETT
Sørlandslisten AS
Telefon: 37 04 40 60
www.sorlandslisten.no
5 års produktgaranti på listverk og utforinger i fuktbestandig MDF, furu og eik. Dato: 20.06.22

GARANTIEN OMFATTER:
Lakkskader som skyldes feil i produksjon eller malingskvalitet. Deformering av produktet.

TRANSPORTSKADER:
Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er blitt utsatt for transportskader. Transportskader og synlige feil må tas bilde av og meddeles produsent umiddelbart.

LAGRING PÅ BYGGEPLASS:
Produktene skal anses som et interiørprodukter og derfor lagres innendørs, tørt og temperert. Dette for å hindre at fukt, eller sand, stein ved vindkast ikke kan trenge inn i pakkene.

MONTERING:
Produktet må være montert forskriftsmessig (se montering av utforinger neste side)

OVERFLATEBEHANDLING:
Produktet må kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig.

BRUK:
Garantien dekker ikke skader som oppstår på grunn av uforsvarlig bruk. Ved overvanning av blomsterpotter skal vannet straks tørkes bort.

GARANTIEN DEKKER:
Levering av erstatningsprodukt når produktet ikke kan utbedres. Direkte utskiftingsomkostninger inntil 5 år. Ved helt enkle reparasjoner som kan utføres av kjøper dekkes kun utgifter til kjøp for å utbedre skadene (Sørlandslisten sender reparasjonsmaling).
For feil og mangler som er synlige ved levering, må det reklameres i henhold til kjøpsloven. Alle garantier må godkjennes av Sørlandslisten før eventuell utbedring.

GARANTIEN DEKKER IKKE:
Direkte utskiftningsomkostninger utover 5 år. Produktene anses som interiørprodukter hvor det ikke dekkes utgifter til kraning for levering av nye produkter. Bygningsmessige arbeider eller demontering av tilstøtende bygningskomponenter dekkes ikke. Produkter kjøpt hos andre produsenter dekkes heller ikke.

GENERELT:
Alle reklamasjoner skal være skriftlige, og inneholde opplysninger fabrikken ønsker skal foreligge. Garantien gjelder fra fakturadato til fabrikkens kunde. Foreligger ingen spesiell avtale mellom kjøper og selger vedrørende kvalitet, vil denne garantien gjelde.

Bruk gjerne fargene hvit, sort, grå, blank ect som passer fargen på utforingen/vinduet best. Produkter som f. eks: Tek7, Würt MS40, Casco Marine og Teknik egner seg god til formålet. (ikke akryl)

Utforinger som monteres i åpningsvinduer (eks, soveromsvinduer), som ofte må påregnes å stå i åpen stilling og muliggjør at regnvann trenger inn og legger seg i vindusposten skal også påføres en fugestreng som anvist over.