HOLD TREFIBRENE I OMLØP!

MDF trefibre

Ved produksjon av trevirke/konstruksjonsvirke (lekter, stendere, paneler og kledning) benyttes kun 30-35% av trestokken. ER DETTE BÆREKRAFTIG! Kan økt bruk av trefiberplaten MDF være en del av løsningen?

TREFIBERPLATEN MDF ER EN DEL AV LØSNINGEN

Produksjon av trefiberplaten MDF

FRA ENGERGIGJENVINNING TIL MATERIALGJENVINNING
EU definerte i 2020 et mål om at alt avfall generelt skal gå over fra energigjenvinning til materialgjenvinning. Det pågår derfor en høy grad av innovasjon innen produkter for resirkulering av trevirke i Norge og resten av Europa for å holde trefibrene i omløp.

MYE TREVIRKE BLIR VRAKET

Ved produksjon av trevirke/konstruksjonsvirke (lekter, stendere, paneler og kledning) benyttes kun 30-35% av trestokken. Dette fordi topper på trær, grener og bakhun (ca. 14%, se bilde) fjernes. I tillegg til skadede trær grunnet barkebilleangrep (Canada, Sør-Europa 2020/21), sykdom, knekte, skadede og krokete trær som ikke kan brukes til konstruksjonsvirke. Trær med for mye kvist er også en utfordring.


Bakhun
Norsk eik (eik i norske byggevarer importers fra USA), bjørk og annet lauvtre er heller ikke egnet til konstruksjonsvirke og har derfor lite bruksverdi i markedet. Lauvtre blir oftest fliset opp for oppvarming i fjernvarmeanlegg eller går til oppvarming av private hjem.

Skakke / krokete

SMART OG BÆREKRAFTIG
I dag er trefiberplaten (MDF) det smarteste, billigste og mest miljøvennlige materialet ved valg av interiørprodukter. Alle slags trær (også skadet) kan benyttes i produksjonen, i tillegg til restvirke fra annen treindustri.

Kan brukes til MDF produksjon

KONSTRUERT TRE
Konstruert tre, også kalt massivtømmer, inkluderer en rekke treprodukter som produseres ved å binde eller feste tråder, trebiter eller trefiber sammen med et bindemiddel (helst miljøvennlig). Dette inkluderer laminerte og fingerskjøtte produkter som hobbyplater, listverk og utforing i furu eller krysslimte plater som kryssfinèr. I tillegg kommer trefiberprodukter som MDF, sponplater og OSB plater.

 

TREFIBERPLATEN – MDF
For bedre utnyttelse av trestokken og stor tilgang på restvirke fra annen trebearbeidende industri ble trefiberplaten (MDF) utviklet i USA på starten av 1970 tallet. Teknologien fikk raskt fotfeste også i Europa og resten av verden fordi enorme trerester fikk et nytt liv/kretsløp.

MDF er ekstremt allsidig og kan bearbeides og etterbehandles til høy standard. Som et resultat har MDF erstattet massivt tømmer som et billig alternativ i et bredt spekter av produkt anvendelser på tvers av industrien.

Grunnet sine unike og homogene egenskaper (lite bevegelse) er platen velegnet for bearbeidelse (høvling, profilering og kutting) og overflatebehandling. Den har kalibrert tykkelse, sprekker eller vrir seg ikke og har i tillegg en jevn og hard overflate. Den fliser heller ikke på endekanter siden trefibrene er små og presses sammen uten bestemt fiberretning. Dette gjør platen svært forutsigbar og enkel å jobbe med, dette skaper lite avkapp og restmateriale i en eventuell produksjon.

MDF brukes derfor i stort omfang til listverk og utforinger, møbelproduksjon, bad og kjøkkeninnredninger samt døreproduksjoner. MDF-plater benyttes også mye til tak og veggpaneler som malte, finèrte eller folierte produkter.

MDF leveres i dag i mange kvaliteter: Standard, fuktbestandig, Tricoya Extreme (50 års råtegaranti), brannhemmende eller gjennomfarget.

Alle produsenter av MDF i EU har PEFC (Garantert bærekraftig tre) og FSC sertifisering.

ET FRYNSETE RYKTE
Dessverre har byggevarene i Norge frontet produktet «standard» MDF-kvalitet til bruk som utforinger og listverk til dører og vinduer. Ikke fordi dette er et bra produkt, men fordi det er billig.

Dette har resultert i et nokså frynsete rykte. En typisk skade er oppsvelling av MDF i vinduskarmen når vinduet har stått åpent og regnvann har trukket inn i utforingen. Overvanning av blomsterpotter har også ført til mange skader. Listverk og utforinger på dører til våtrom har vært utsatt for skader grunnet vann som flyter utover gulvet fordi slukene er tette eller gulvet har feil fall.

HVA ER FUKTBESTANDIG MDF?
Fuktbestandig MDF inneholder mer voks enn standard MDF som gir større motstand mot fuktopptak.

HVA ER TRICOYA EXTREME MDF?
Tricoya Extreme MDF er et restprodukt etter produksjon av Accoya treverk. Accoya er et modifisert trevirke av en spesiell type furu fra New Zealand. Produktet lages ved hjelp av en spesiell acetyleringsprosess som ikke tilfører giftstoffer til produktet.

Listverk og utforinger til dører i våtrom vil bruk av Tricoya Ekstrem MDF med 50 års råtegaranti gi en svært holdbar løsning. Det er da ikke behov for avstand mellom utforing/list mot gulv. Det vil heller ikke være behov for underfuging mot gulv. Tricoya Ekstrem MDF er også testet i vannbad tilført sterke såpe/rengjøringskjemikalier. Tester viste minimale/ingen produktendringer selv etter flere uker i kjemikalieblandingen.

Produktet er derfor Svanemerket og er noe av det mest miljøvennlige som kan brukes. Tricoya Extreme er garantert mot råte i 25 år nedsenket i vann, og 50 år ved bruk utendørs, med en forventet levetid på minimum 60 år. I tillegg er den svært motstandsdyktig mot svartsopp.

KAMPEN OM TREET FOR ØKT KARBONLAGRING HAR STARTET
Eirik Larnøy i Nibio (ref innstikk i Aftenposten februar 2020) som forsker på treteknologi, sier at det i norsk tømmerindustri nå er økt vekt på kaskadebruk, det vil si resirkulering og ombruk av treprodukter så mange ganger som mulig før de brennes og blir til energi.

KARBONLAGRING
Det er få bygningsprodukter i dag som lagrer mer karbon enn trefiberplaten MDF. Platen lagrer netto 1050 kg. karbon pr. m3. Dette tilsvarer en kjørelengde på ca. 8000 km. for en gjennomsnittlig Europeisk bil. Til sammenligning lagrer furu 810 kg. karbon pr. m3.

For mer info les: «Livssyklus til MDF i forhold til ressursforbruk, avgassing, energi og Co2», utarbeidet av University of Oregon Department of Wood Science and Engineering.

HVORFOR ER RIKTIG MDF KVALITET SÅ VIKTIG

 • Karbonlagring: Det er få bygningsprodukter som kan likestilles med MDF i forhold til karbonlagring pr. m3.
 • Resirkulering ved kverning: Bruker restvirke (treflis) fra annen treindustri i tillegg til skjeve, knekte og syke stokker, barkebillestokker, bakhun (den ytterste skalken på stokken) m.m.
 • Formstabil og homogen (lite bevegelse).
 • Sprekker ikke og fliser ikke.
 • Robust mot slag grunnet hard overflate. Dette gir et penere produkt over tid.
 • Har kalibrert overflate. Lik tykkelse gir alltid penere sammenføyninger.
 • Penere overflatefinish.
 • Riktig kvalitet gir robusthet mot vannskader. Garantert over 50 års levetid ved riktig montering
 • Enkleste produkt i markedet for videre bearbeiding (skjæring, profilhøvling).
 • Enkelt å overflatebehandle. Furu har oftest behov for sparkling av sårskader (sprekkskader etter fingerskjøt/laminering). Mye manuelt arbeid er grunnen til at overflatebehandlede furuprodukter til bruk som listverk og utforinger o.l. nesten utelukkende blir importert til Norge.
 •  Vrir og kuver ikke ved overflatebehandling på kun en side som igjen gir pene sammenføyninger. På furu vil undersiden som ikke er tilført maling suge fuktighet som fører til kuving av produktet.
 • Minst etterarbeid over tid ved riktig montering, grunnet formstabilitet.
 • Mindre svinn og avkapp ved prekutt avlistverk og utforinger i MDF kontra furugrunnet skader i overflaten.
 • Raskere montering enn alle andre sammenlignbare produkter.
 • OVERLEGEN på pris

MEN, TREFIBERPLATEN INNEHOLDER UREA FORMALDEHYD?
Hva er urea formaldehyd og hvor kommer disse stoffene fra?

Det har i mange år blitt stilt spørsmålstegn ved trefiberplatens miljøvennlighetog kvalitet. MDF inneholder begrensende mengder med formaldehyd som er en type sukkerart som dannes i naturen ved forbrenning av organisk materiale. Mennesker forbrenner 50-60 mg formaldehyd hver dag. Epler og gulrøtter inneholder bundet formaldehyd ca. 2 mg/100g.

Tørre furuplanker inneholder formaldehyd tilsvarende ca. 2-5 mg/100g. I uteluften finnes gjennomsnittlig 5-10g/m3 luft, noe høyere nær industri og trafikkforurensing. Imidlertid antas nivåene av fritt formaldehyd i MDF produsert i EU på nivå E1 (formaldehyd klasse) å være ubetydelige. Dette fordi harpiksen reagerer fullstendig (polymeriseres) på dette nivået.

Urea dannes ved nedbrytingen av proteiner gjennom ureasyklusen, som foregår i leveren. I denne prosessen forbinder to aminogrupper med et molekyl karbondioksid til urea. Urea skilles ut gjennom nyrene og utgjør storparten av avfallsstoffene i urinen.

Alle trefiberplater (MDF) med E1 merking har lavt formaldehyd avgassing. Tricoya Ekstrem MDF: Frigitt formaldehyd mindre en 1.0mg/100g ved bruk av testmetode NS-En 120.

TRESTØV OG LUFTVEISPROBLEMER
Generelt kan alt trestøv forårsake luftveisproblemer som blant annet astma. Forskning i England viser at snekkere er fire ganger mer utsatt for astma sammenlignet med andre britiske arbeidere. Trestøv fra hardved kan i tillegg forårsake kreft spesielt i nesen.

I Europa/USA og Canada produseres det meste av MDF i softwood (bartre).

Noen tekniske egenskaper ved trefiberplaten MDF for de ekstra ivrige

Livssyklus analyse for MDF i henhold til ressursforbruk, avgassing, energi og Co2. Utarbeidet av University of Oregon.

Department of Wood Science and Engineering.

Nyttige linker:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=ZRE1L7anoss
 2. https://www.pfleiderer.com/global-en/products/raw-wood-based-panels/fibre-boards

 

SVANEMERKET FUKTBESTANDIG MDF

OVERLEGEN PÅ PRIS OG BÆREKRAFT

Til listverk og utforinger til dører og vinduer

Garantert over 50 års levetid ved bruk av riktig kvalitet og montering.

Anbefales til leiligheter, næringsbygg og offentlige bygg som skoler, barnehager og rehabiliteringsobjekter

SØRLANDSLISTEN
Sørlandslisten produserer listverk, utforinger og smarte prekutt løsninger i alle materialer og farger, med hovedfokus på fuktbestandig kvalitets MDF. Vi leverer også mye spesialprodukter i MDF, og andre treslag etter kundens behov.

Vi lagerfører KUN Svanemerket produkter i fuktbestandig MDF og Tricoya Extreme MDF. Alt er PEFC og FSC sertifisert.

Alle våre MDF – produkter er HEA02 testet i henhold til ISO 16000-6 og ISO 16000-9. Testene viser svært lave verdier og kan med fordel brukes på alle BREEAM og Svanemerkede bygg. For mer info se: https://sorlandslisten.no/informasjon/kvalitet-fdv/breeam-nor-dokumentasjon/

I løpet av høsten vil også et stort solcelle anlegg (1000 m2), i kombinasjon med resirkulerte elbilbatterier, bli montert på vårt fabrikktak for å dekke ca. 50% av vårt kraftbehov i egen produksjon.

 

MED ØNSKE OM Å HOLDE TREFIBRENE I OMLØP!