Sørlandslisten har levert,
* Prekuttet listverk og utforinger i fuktbestandig MDF og vannfast Tricoya.
* Eikespiler med plugger for enkel montering.
* Diverse spesialproduksjoner.