Thon hotel Høyers i Skien

Resturering av hotellet innvendig.

Alt av kabelføringslist, gulvlist, fenderlist, foringer og gerikt.

Kanalbyen Kristiansand